आदिवासी वेदनेचे दृश्यकाव्य

भय अरण्यांची गोष्ट

अनिल साबळे वसतिगृहांच्या आठवणी सांगताना मुलं मला म्हणायची, आम्हांला डोळे बांधलेल्या मांजरीसारखं एसटीनं वसतिगृहांत सोडलं जायचं. तेव्हा आमचं गाव कुठं राहिलंय हे काहीच कळत नसायचं....

ठिसूळ वेदनेची ओली फांदी

अनिल साबळे दिवाळीच्या सुट्टीतच मी ठरवलं होतं की, थंडगार हिरडयांच्या सावलीत पुस्तक वाचता वाचता बिनघोर झोपायचं. अगदी अंधार पडल्यांवर उठून घरी जायचं. आश्रमशाळेपासून लांब असलेली...

वाघ मागावर आहे…

अनिल साबळे सत्तरीकडे झुकलेली एक आदिवासी महिला मला एका डोंगरावर भेटली. हातातल्या कोयत्यांने ती महिला वाळलेल्या झाडाचं सरपण तोडत होती. त्या महिलेला मी जंगल राखणारा...

निळया हाताची व्रजमूठ

अनिल साबळे खडी मशीनची धडधड ऐकली म्हणजे खडीच्या पट्टयातले दगड तारीच्या आकड्यांने काढता काढता हात तुटलेला रमेश गायकवाड आठवला. गरीबांच्या पोटाचं हातांशी अतूट नातं आहे....

उन्हाच्या कटाविरुद्ध

अनिल साबळे दुपारच्या सुट्टीत मी हातात दुर्बीण घेऊन दूरवरची घरं पाहत राहायचो. कधी टळटळीत उन्हात एखादी लहान मुलगी कमरेवर पाण्यांची कळशी घेऊन पाणी वाहताना दिसायची....

उंबरांच्या ढोलीतलं मध

अनिल साबळे आश्रमशाळेचं वनभोजन मांडवीच्या पात्राकडे निघाले तेव्हा चालता चालता आम्ही चूल पेटवण्यासाठी वाळलेल्या झाडाचं सरपण गोळा करु लागलो. वाळलेल्या निवडुंगाचं सरपण घेऊ नका. त्यामुळे...

एका पंखाचं फुलपाखरु!

अनिल साबळे रणरणत्या उन्हातून दूर जाताना एका हिरडीच्या झाडांखाली लहान मुलांची किलबिल ऐकू आली. रणरणतं ऊन अंगाची कातडी जाळत असताना ही मुलं हिरडीच्या एका फांदीवरुन...

Latest articles